Jesilen

        

                               

                   

چشمانی را دیدم که زیبا نبودند...

امَا...

چه زیبا می دیدند!

 

      

            

+ سه‌شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٦ | 💬