#126

 

 

 

 

 

 

 

 

تو بخنـد...

               از ته دل!

من ؛

خــنده هایم را بسته بنـدی کرده ام ...

                                          برای روز مــبادا...

 

 


/ 0 نظر / 9 بازدید