Anonymous:

      

      

     

 

همین که برف دلم آب  بشود؛

یعنی تو آمده ای...

 

     

     

   

/ 0 نظر / 6 بازدید