دیوار زندان را محدود می کند.

دیوار زندان را محدود تر نمی کند!

      
 

شاملو

 

/ 0 نظر / 6 بازدید