Bobin

 

 

 

 

 

 

 

 

xx، بی دریغ و بی مهابا، عشق خود را نثار xy میکند !

xy ، سنگین و رخوتناک عشق xx را می گیرد،

بی آنکه آن را بفهمد!

 

xy ها  موجوداتی هستند ابله!

             

/ 0 نظر / 18 بازدید