Foolish Aim !

  

  

روزی خواهم مُرد...

حمله ي قلبي؟
برق گرفتگي؟!
تصادف؟!


اوه نه!
روزي از حسرت خواهم مُرد...

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید