تمام تو....

 

 

 

 

 

 

پاکنت را بردار...

 

 

 

بکش روی

  تک

  تک

  سلول های

     من...

 

 

 

متحیرانه خواهی دید که...

 خودت پاک می شوی...

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید