Bobin

 

 

 

 

 

 

 

 

آدم ها بسیار مضحک اند:

چیزی را که نیستند به رخ می کشند،

و چیزی را که هستند پنهان می کنند./ 0 نظر / 20 بازدید