وقتی حرف میزد،

سرش را پایین بود...

 

از روی سایه ام خط بدنم را دنبال می کرد...

 

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید