#130

 

 

 

 

 

 

 

دوست داشتم موهایم آنقدر فـرفـری بود که ...

به جاذبه ی زمین غلبه می کرد...

 

 

آنقــــــدر که...

وقتی به خیالم می آمدی،

                           راه بازگشتی نـداشتی...

 

 

 

 

آهنگ این روزهایم...

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید