از میان این همه آینه ،

کدامیک منم؟!

...

کدام را 
              ب
                   ش
                         ک
                               ن
                                     م؟!

 

 

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید