غم هایی که چشم ها را خیس نمیکنند...  

...

 به استخوان رسیده اند... 

 

  

     سازدهنی 

/ 0 نظر / 26 بازدید