نقطه میگذارم جلوی گذشته ام و...
 میروم سر خط...

 

 

به همین سادگی
به همین خوشمزگی...

 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید