Beautiful Mind!

        

                               

                   

چشمانی را دیدم که زیبا نبودند...

امَا...

چه زیبا می دیدند!

 

      

            

/ 0 نظر / 18 بازدید