-  خسته شدم بس که ...

                               
                               خواستم...

                                             و

                                                 نتوانستم...

 

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید