مادرم همیشه میگفت:

یک زن هرگز نباید وقت داشته باشد؛

باید مدام کار کند،

والا به محض اینکه بیکار شود...

به عشق فکر خواهد کرد... 

 

 

 

آلبا پدس 

 

 

 


/ 0 نظر / 11 بازدید