اينجا...

آنقدر برف باريد،
که همه چيز سفيد شد!

- حتّي چشم هاي سياهِ تو هم ...

   

   

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید