طی ۱۹ سال و ۳ ماه و ۱ روز زندگی،

  و طی سیر تکاملی افکارم...

  - هرگز ...

 " تمایزی بین عشق و طلب جسمی ندیدم "

/ 0 نظر / 18 بازدید