#132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دست و پایم را بسته ام به تخت...!

سخت است اما...

دارم تو را ترک میکنم...

 

 

                                                                                 آهنگ این روزهایم...

/ 0 نظر / 23 بازدید