خدا را...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسیم خنکی از کنار قلبم عبور میکند...

من ویران میشوم...

ویران...

و ی ر اااا ن...

/ 0 نظر / 26 بازدید