و دست های شیطان باز می شود...

 

 

وَ قُل ربِ اَعوذُبکَ مِن هَمَزاتِ شیاطین وَ اَعوذُبکَ رَبِ اَن یَحضرُون...

 

  

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید