دیگر خجالت نمیکشم!

 جلوی همه خیره میشوم به

                  چشمهای تو                  

 

" عینک آفتابی ام را دوست دارم"

 

/ 0 نظر / 10 بازدید