پاییز باشد....

                        و...

                                 دلت برگ...

                                                       و...

                                                                  آخ...

 

 


"عبور میکنی از من..."

 

/ 0 نظر / 35 بازدید