احساس ;

ساده لوح ترین موجود روی زمین!

 - به شدت سرکوبش میکنم!


/ 0 نظر / 6 بازدید