ژه!

       

             

         

 

شقایق ها را باید با چشم ها دوست داشت؛

نه با دست ها...

        

         

       

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید