درست مثل اینکه چاقو را برداری و...

بیفتی به جان زخم های تازه التیام یافته ات...

 

 

 

/ 0 نظر / 42 بازدید