هنوز زنده ایم!

 

 

 

! ارزش هرکس به تعداد مرگهائیه که در طول زندگی براش اتفاق می افته 

 

                                                                                    

/ 0 نظر / 8 بازدید