پیست!

 
       
         
   
         
      
      
     
       
       
     
         
   
     
       
      
مارها قورباغه ها را می خوردند و قورباغه ها غمگین بودند . قورباغه ها به لک لک ها شکایت کردند . لک لک ها مارها را خوردند و قورباغه ها شادمان شدند . لک لک ها گرسنه ماندند و شروع کردند به خوردن قورباغه ها . قورباغه ها دچار اختلاف دیدگاه شدند . عده ای از آنها با لک لک ها کنار آمدند و عده ای دیگر خواهان باز گشت مارها شدند . مارها باز گشتند و همپای لک لک ها شروع به خوردن قورباغه ها کردند . حالا دیگر قورباغه ها متقاعد شده اند که برای خورده شدن به دنیا می آیند . تنها یک مشکل برای آنها حل نشده باقی مانده است . اینکه نمی دانند توسط دوستانشان خورده می شوند یا دشمنانشان!
 
/ 0 نظر / 6 بازدید