هر جا که دونه زیاد ریخته بود ،
دلیل این نیست که حتماً اونجا یه دام پهن شده !

 

خواهش میکنم یکم مثبت اندیش باش!

/ 0 نظر / 5 بازدید