مهم نیست که...
یک بورژوآ باشی یا یک lowlevel !
همین که دختر باشی کافیست...
 
تا حس سواستفاده گری یک ملت برانگیخته شود...
 
 
/ 0 نظر / 5 بازدید