هی آقای خدا !

بیا فراموش کنیم...

همه چیز را...

 

من سیب را...

و تو سیب هایم را...

         

          

 

   

/ 0 نظر / 16 بازدید