....

 

 

 

 

 

 

 همچون شکر، در ته فنجان قهوه...

حل نشده باقی مانده ای...

.

.

.

در  قلبم....

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید