نا امیدترین ها همان کسانی هستند;

  که روزی بیشترین امید را داشتند...

                     

                      

                   

            

/ 0 نظر / 6 بازدید