"کم می آورم تو را..."

 
 
 
تو را باید
            تکه
                   تکه
                           کرد...
 
بدن ات را...
        صدایت را...
              حرف ها ...
                     خنده ها ...
                             نگاهت را...
 
 
 
تو را باید بسته بندی کرد برای روز مبادا...

/ 0 نظر / 34 بازدید