#125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به سان یخی خشک و بی روح،

   آتش عشق مرا آب کردی

و...

   اکنون؛

      خود، شعله ور شدی؟؟!!!

 

 

(....آهای تو!)

/ 0 نظر / 22 بازدید