گلی که قراره تو قبرستون پر پر بشه دیگه چه فرقی میکنه;

از باغ گل هلند چیده شده باشه یا از باغچه ی کنار جوب!!!

           

        

        

        

/ 0 نظر / 5 بازدید