....خسته ام

                        ;خسته

                                  ....از این و آن گسسته

 

 

; ژسیلن

....سخت جانی که نمُردست هنوز

/ 0 نظر / 21 بازدید