تسخیر که شدی...

فراموش می شوی ...

"به راحتی "

 

 

انگار که هرگز نبوده ای...

                                           هرگز...

 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید