به سیب های گندیده ی جوان احترام بگذاریم... 

خطرناکند...

...

آنها میفهمند که...

میشود چیزهایی را از دست داد...

                                                   ولی نَمُردْ...

 

 

 

 

 

 

 

با تصرف و تلخیص از ژوان هریس

/ 0 نظر / 23 بازدید