#124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

با سُکر بی خیالی؛

اعصاب خویش را ،

تخدیر میکنم...

 

 

حمید مصدق 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید